หาคำตอบว่าทำไม Copy file ขนาดใหญ่ ทำให้ความเร็วของ SSD ลดลง : ZoLKoRn on Live #232

loading player .....
Server GServer VDownload MP4

Related videos